Kläder

Kläder har alltid skyddat människor från vind och väder. Utöver att dess syfte är att skydda kroppen får klimatet är det också ett sätt att visa vem man är som person. En persons klädstil kan säga väldigt mycket. Det kan säga vilket lag man hejar på, vad man är för typ och så vidare.

I medeltidens Europa var de olagligt för män att bära kvinnokläder och vice versa.

Textil är idag en av världens största branscher. Textilbranschen la grunden för industrialisering när den mekaniserades på 1700-talet. Dock är det en problematisk bransch då den skapar miljöproblem i många av de länder där tillverkningen är försatt.

Makt och mode

Kläderna var som sagt från början ett skydd mot vädret, man använde sig av djurskinn och det dröjde inte länge innan man började utsmycka dessa. Kläderna har alltid varit en symbol för makt, identitet och tillhörighet.

Kläderna förmedlar social status, sysselsättning, självförtroende och individualitet. Människan kommer i daglig kontakt med kläder och kläderna påverkar hur man uppfattas av andra. Går man runt med trasiga kläder uppfattar man nog denna person som fattig.

Mode – ett miljöhot?

Mode i dagens samhälle

I dagens samhälle är textilbranschen en industriell process. Många steg när man tillverkar kläder sker automatiskt, man använder till exempel lasermaskiner för att skära tyger. Men tillverkningen sker oftast i låglöneländer som Indien och kina.

De arbetar under svåra förhållanden och det är inte ovanligt att det jobbar väldigt långa arbetspass.

Klädkonsumtion som fenomen

Världens klädkonsumtion fortsätter att öka. Bara i Sverige importerades ungefär 84 000 ton kläder. Men Sverige importerar inte bara kläder utan vi är även en stor exportör av mode. Nu för tiden tjänar Sverige mer på exporten av kläder än järnmalm.

Bomullsodlingar är en av de stora miljöbovarna, förutom de kemikalier man använder för att tillverka kläder. Bomullsodlingar täcker cirka 2 procent av jordens yta och odlingen sker för det mesta med konstbevattning vilket orsakar stora skador på miljön. För att tillverka ett kilo bomull går det år cirka 10,000 liter vatten!

Gör din egna stil

Mode handlar om att visa vem man är. Experimentera din stil, testa nya skor, trender och sätt ihop din alldeles egna stil. Annars kan du alltid kontakta våra personal shoppers som hjälper dig!

Vi är återförsäljare av skolyx klädvårdspaket.